Ogłoszenia

Informacja z wyboru dostawcy

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 03/RPOWS/2017 z dnia 09.06.2017 r. na dostawę wraz z montażem linii technologicznej do mieszania i pakowania zaprawy

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała wyboru wykonawcy na dostawę wraz z montażem linii technologicznej do mieszania i pakowania zaprawy. W przeprowadzonym postepowaniu wybrana została oferta firmy: Zakład Mechaniczny Kopala Marek, Pustynia 128, 39-200 Dębica.

Data publikacji: 23.06.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 03/RPOWS/2017 na dostawę wraz z montażem linii technologicznej do mieszania i pakowania zaprawy

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. "Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków" w ramach Działania 2.5 "Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 "CHEMATEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę wraz z montażem linii technologicznej do mieszania i pakowania zaprawy.

 

Data publikacji: 09.06.2017r.

 

Informacja z wyboru dostawcy

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 02/RPOWS/2017 z dnia 23.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała wyboru wykonawcy na dostawę i montaż kompletnej instalacji odpylania powietrza.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

DEKO-SYSTEM Stanisław Deka Giełzów 94, 26-225 Gowarczów

 

Data wpłynięcia oferty: 29.05.2017 r.

 

Warunki najkorzystniejszej oferty:
Cena zaproponowana przez oferenta: 104 600,00 zł netto (128 658,00 zł brutto).

Termin wykonania zamówienia: 45 dni.

 

Data publikacji: 08.06.2017r.

 

Informacja z wyboru dostawcy

 

Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWS/2017 z dnia 16.05.2017 r. na zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dokonała wyboru dostawcy ładowarki teleskopowej.

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Bergerat Monnoyeur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki
Oddział Czeladź
ul. Wiosenna 2, 41-253 Czeladź-Piaski

 

Data wpłynięcia oferty: 22.05.2017 r.

 

Warunki najkorzystniejszej oferty:
Cena zaproponowana przez oferenta: 241 256,00 zł netto (296 744,88 zł brutto).

Termin wykonania zamówienia: 7 dni.

 

Data publikacji: 25.05.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 02/RPOWS/2017 na dostawę wraz z montażem instalacji odpylania powietrza

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę wraz z montażem instalacji odpylania powietrza.

 

Data publikacji: 23.05.2017r.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/RPOWS/2017 z dnia 16.05.2017r. na zakup wraz z dostawą ładowarki teleskopowej

 

W związku z realizacją projektu nr RPSW.02.05.00-26-0293/16-00 pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków” w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 „CHEMATEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę jednej ładowarki teleskopowej.

 

Data publikacji: 16.05.2017r.

Fundusze Europejskie

Firma "Chematex" Spółka z o.o. realizuje projekt "Uruchomienie produkcji innowacyjnych prefabrykatów ogniotrwałych do zabudowy energooszczędnych kominków", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest wytworzenie i wprowadzenie do obrotu nowego produktu w postaci innowacyjnych kanałów kominkowych z betonu andaluzytowego mającego zastosowanie przy budowie piecokominków. Ważnym elementem tego przedsięwzięcia jest fakt wykorzystywania podstawowych zasobów firmy jakimi są materiały ognioodporne otrzymywane z procesu kruszenia materiałów ogniotrwałych. Dotąd stanowiły one produkt finalny i były przeznaczone do sprzedaży a w tej chwili będą stanowiły surowiec niezbędny do uruchomienia własnej produkcji. Środki finansowe uzyskane w wyniku realizacji projektu pozwolą Spółce rozwinąć działalność i wejść z nowymi produktami na nowy rynek. Poprzez zakup nowych maszyn zwiększona zostanie wydajność i obniżą się koszty produkcji. Również zastosowana instalacja odpylania powietrza wpłynie na poprawę ochrony środowiska ale przede wszystkim poprawę warunków pracy. Wartość projektu ogółem wynosi 1 301 596,18 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 606 028,00 zł.